Kolik očí má Tolstolobik z Kelťáku?
Jedno (30)
Dvě (11)Novinky:
Vše podstatné, co se v týmu momentálně děje.

Kdo jsme:
Pár vět o našem rybářském týmu.

Fotky:
Fotky z našich akcí.

Jak se stát rybářem?:
Informace jak na to.

Montáže a uzly:
Návody, rady, postupy...

Rybolov, povolenky:
Rybolov na Mlynářském rybníku, povolenky, rybářský řád.

Odkazy:
Zajímavé odkazy na rybářské stránky.

© 2010-2024
Dolnobřežanská Bělice z.s.


Lov ryb na Mlynářském a Keltském rybníku v Dolních Břežanech

Na Mlynářském nebo Kelstkém rybníku mohou lovit i rybáři, kteří nejsou přímo členi Dolnobřežanské Bělice. Je potřeba mít hostovací povolenku a dodržovat platný rybářský řád uvedený níže.
Cena povolenky: 1000,- Kč na rok (půl roku za 500,- Kč)
Kontakt pro získání povolenky: Viktor Lebeda, tel: 737 217 331, e-mail: vlebeda(at)email.cz...místo (at) doplnit zavináč - @.


Rybářský řád

I. Oprávnění k rybolovu

Lov ryb na Mlynářském nebo Keltském rybníku smí provozovat pouze osoby vlastnící platnou povolenku na tento rybník, vydanou zapsaným spolkem Dolnobřežanská Bělice z.s.. Povolenky jsou na jméno a jsou nepřenosné.
Držitel povolenky je povinnen dodržovat rybářský řád zveřejněný na těchto stránkách, zkrácená verze je uvedena přímo v povolence.
Rybáři s platnou povolenkou jsou povinni kontrolním orgánům (osoba pověřená zapsaným spolkem Dolnobřežanská Bělice z.s., Městská policie) na vyzvání předložit platnou povolenku a prokázat dodržování rybářského řádu.

II. Způsob lovu

Chytá se pouze metodou Chyť a pusť!, tedy všechny ulovené ryby se vrací vodě.

Je povoleno lovit nejvýše na dva pruty, každý pouze s jedním návazcem s jednoduchými háčky. Děti do 15 let smí lovit pouze na jeden prut. Doporučuje se používání háčků bez protihrotu.
Smí se chytat pouze na plavanou nebo na položenou, čeřínkování není povoleno.
Lov dravců (přívlač, žívá či mrtvá nástraha) není povolen.
Lov ryb je povolen pouze ze břehu, z vyznačených lovných míst.
Zákaz používání srkaček, dvojháčků a trojháčků, při lovu na položenou se musí používat průběžná montáž, tedy taková, kdy olovo nebo krmítko při utržení sklouzne z vlasce.
Zavážení nástrahy a používání tyčových bójek není povoleno.

III. Doba lovu

Pondělí - Neděle 6:00 - 21:00
Během školního roku je vždy v Pátek odpoledne 15:00 - 18:00 vyhrazen jeden rybník pouze pro členy rybářského týmu DolnoBřežanská Bělice.

IV. Chování při lovu

Při lovu musí rybář být přítomen u prutů.
Chycená ryba se vypíná přímo ve vodě, nebo se vyloví podběrákem a položí na navlhčenou podložku a vyháčkuje. Ryba se neprodleně vrací do vody.
Při fotografování se ryba drží v pokleku nízko nad zemí, nejlépe nad podložkou, aby se při případném pádu na zem nezranila.
Během manipulace si rybář máčí ruce ve vodě, polévá rybu a podložku.
Každý rybář je povinen udržovat u rybníků pořádek, veškeré odpadky musí po skončení rybolovu odnést či uložit na místo k tomu určené.
Oba rybníky se nachází v parku, jakékoli poškozování rostlin, keřů či stromů je zakáno.

IV. Povinná výbava

Při rybolovu je rybář povinnen mít kromě rybářských prutů též podběrák, vyprošťovač háčků (pean, obůstek), podložku na ryby a vidličky či stojan. Vidličky musí být sériové výroby - je zakázáno používat vidličky vyrobené z uříznutých větví stromů či keřů.
Bez povinné výbavy bude rybář vykázán od vody!

V. Další ustanovení

Děti do 15 let pouze v doprovodu rodičů, případně na jejich odpovědnost (mimo akce pořádané DolnoBřežanskou Bělicí z.s.)
Veškeré výjimky mimo tento rybářský řád jen s povolením Dolnobřežanské Bělice z.s.
V případě hrubého porušení tohoto rybářského řádu bude povolenka odebrána bez možnosti náhrady.
Dolnobřežanská Bělice z.s. si vyhrazuje právo na změnu rybářského řádu.
Dolnobřežanská Bělice z.s. si vyhrazuje právo na dočasné uzavření revíru (hájení, rybářské závody apod.)